Welkom op de website van Tandartspraktijk Amstelzicht

Goed Nieuws:

Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen met een speciaal mondspoelmiddel.

Welkom op de website van Tandartspraktijk Amstelzicht

Per 1 augustus 2018 is de praktijk van Dhr H.J. van Willigen overgenomen door Mw E. Kasaie

De praktijk zal nu verder gaan onder de naam tandartspraktijk Amstelzicht.

In onze praktijk schenken we veel aandacht aan het welbevinden van u als patiënt. Een goede mondgezondheid is daarbij van essentieel belang. Om u te begeleiden naar de beste mondgezondheid investeren wij veel tijd en aandacht aan het up to date houden van onze kennis op elk gebied binnen de tandheelkunde.

Zo zijn wij aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

KNMT
KRT
NVVK